U heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoop, de levering van de diensten te annuleren. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via dylan@dylandekker.nlDe geleverde diensten tot het moment van herroeping zullen naar evenredigheid in rekening worden gebracht en verrekend bij het terugstorten van het reeds betaalde bedrag. Indien de dienst volledig is geleverd binnen deze termijn, heeft u geen recht tot herroeping. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvangt u het betaalde bedrag, eventueel verminderd met het te verrekenen bedrag, via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt.

Digitale producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht (dit wordt vermeld bij de aankoop hiervan)